Baš produžena garancija

 

 

Izračunajte odmah cenu Baš produžene garancije za vaš proizvod!

 
Baš produžena garancija predstavlja novu uslugu
BG Elektronik servisnog centra! Ova  jedinstvena usluga na našem tržištu vam omogućava da na vrlo jednostavan i pouzdan način produžite garantni rok vašeg tehničkog uređaja za još jednu ili dve godine.

Zašto je ovo „Baš“ a ne obična produžena garancija?

Jedino Baš produžena garancija podrazumeva nastavak zakonskog prava na reklamaciju i kao takva je sigurna i nedvosmislena za kupca. Ništa nalik ponudama sa kojima ste se do sada susretali, jer Baš produžena garancija vas ne upućuje na obavezan godišnji servis, nema skrivenih troškova niti bilo kakvih dodatnih novčanih ulaganja. Kupovinom Baš produžene garancije nastavljate sva prava iz redovnog garantnog roka.
Ako ste se odlučili na kupovinu Baš produžene garancije obezbedili ste vašu investiciju u predmetni uredjaj na dodatnih 12 ili 24 meseca.

Šta je sve uključeno u Baš produženu garanciju?

Sve vrste popravki koje podrazumevaju reparaciju mehaničkih ili elektronskih komponenti
Zamenu neispravnih komponenti
Zamenu uredjaja novim u slučajevima nemogućnosti popravke reparacijom odnosno zamenom rezervnog dela.
Usluga Mobilne Servisne Ekipe za gabaritne uređaje (bela tehnika i TV veći od 42“)
Transport uredjaja odabranom kurirskom službom za korisnike van Beograda.

Koju vrednost popravke pokriva Baš produžena garancija?

Sve popravke koje inače podpadaju u garantni rok su pokrivene uslugom Baš produžena garancija, bez obzira na vrednost.

Da li je popravka u toku trajanja Baš produžene garancije kompletno besplatna ili postoje neki dodatni troškovi?

Ne postoje skriveni troškovi, obaveze godišnjeg servisa uređaja, niti bilo kakvih dodatnih novčanih ulaganja. Baš produžena garancija pokriva sve kvarove kao i rezervne delove neophodne za ispravan rad aparata bez obzira na vrednost.

Šta se dešava ukoliko ne možete da nabavite rezervni deo potreban za popravku?

U ovim slučajevima korisnik Baš produžene garancije dobija nov aparat! Ako isti model uredjaja više nije dostupan na tržištu, korisnik polaže pravo na nov ekvivalentni model istog cenovnog ranga.

Koliko dugo traje Baš produžena garancija?

Baš produžena garancija je dostupna u dva paketa:

  • 12 meseci
  • 24 meseca

i to u smislu treće i četvrte godine garantnog roka u odnosu na datum kupovine:

Ukoliko se uređaj prodaje sa dvogodišnjom garancijom, može se dokupiti samo treća godina, ili i treća i četvrta.

Ukoliko se uređaj prodaje sa trogodišnjom garancijom, može se dokuputi samo četvrta godina.

Ukoliko se uređaj prodaje sa četvorogodišnjom ili petogodišnjom garancijom, onda je nemoguće dokupiti Baš produženu garanciju.

U kom tenutku mogu da kupim Baš produženu garanciju?

Baš produžena garancija se može dokupiti od trenutka kupovine novog uređaja, pa sve do 6 meseci pred istek proizvodjačke garancije, odnosno 6 meseci pred istek dvogodišnje ili trogodišnje garancije.

U poslednjih 6 meseci proizvodjačke garancije nije moguće dokupitu Baš produženu garanciju.

Za koje vrste uređaja je dostupna Baš produžena garancija?

Baš produžena garancija je dostupna za sve TV uredjaje, uredjaje bele tehnike, lap topove, monitore, audio uređaje, foto i video uređaje, kućne i kuhinjske uredjaje koji imaju maksimum 2 odnosno 3 godine proizvodjačke garancije.

Za koju vrstu uređaja nije moguće dokupiti Baš produženu garanciju?

Baš produžena garancija se ne može dokupiti za mobilne telefone I tablete.

Baš produžena garancija se ne može dokupiti za klima uređaje.

Baš produžena garancija se može kupiti samo za gotove proizvode. Dakle, za svu dodatnu opremu, kompjuterske periferije ili pribor nije moguće dokupiti Baš produženu garanciju.

Takodje, Baš produžena garancija se ne može dokupiti za profesionalne tehničke uređjaje (npr server, profesionalne kamere, ugostiteljska oprema I sl)

Da li postoji minimalna/maksimalna maloprodajna vrednost uređaja kao ograničenje za kupovinu Baš produžene garancije?

Za kupovinu Baš produžene garancije neophodno je da je minimalna, jedinična maloprodajna vrednost uređaja 7000,00RSD. Ne postoji ograničenje za maksimalnu jediničnu vrednost uređaja.

U kojim situacijama se može desiti da se odbija popravka u Baš produženoj garanciiji?

Isti uslovi koji važe prilikom proizvodjačke garancije, odnosno perioda saobraznosti važe i u periodu trajanja Baš produžene garancije. Uređaj se mora koristiti u skladu sa uputstvom kako ne bi došlo do odbijanja popravke u Baš produženoj garanciji zbog neadekvatnog rukovanja, rukovanja koje nije u skladu sa uputstvom, mehaničkih oštećenja, oštećenja nastalih usled dodira sa tečnošću.

Isto tako, Baš produžena garancija se ne odnosi na potrošni materijal kao što su baterije, filteri, depilacione glave, gume, adapteri, mrežice i nožiće, rolne, creva, kablove, slušalice i sl.

Garancija se ne priznaje na operativne sisteme, softvere i aplikacije.

Gde se kupuje Baš produžena garancija i šta je sve potrebno od dokumentacije da bi se kupovina realizovala?

Baš produženu garanciju možete kupiti dolaskom direktno u BG Elektronik servisni centar ili preko našeg web shopa ili call centra.

Za kupovinu vam je neophodno da znate model i serisjki broj uređaja, kao i da prezentirate dokaz o kupovini uređaja koji ima iskazanu jediničnu maloprodajnu cenu.

Da bih ostvario popravku u Baš produženoj garanciji šta od dokumenata moram da prezentiram?

Prilikom prijave kvara u Baš produženoj garanciji, morate imati dokaz o kupovini uređaja kao i ugovor/fiskalni račun kupovine Baš produžene garancije.

Takodje, neophodno je da se model i serijski broj prijavljeni za kupovinu Baš produžene garancije podudaraju sa modelom i serijskim brojem ispisanim na uređaju.

Šta će se desiti ako izgubim račun/dokaz o kupovini uređaja?

Popravku u Baš produženoj garanciji je nemoguće realizovati ukoliko korisnik izgubi fiskalni račun/dokaz o kupovini uređaja.

Osim fiskalnog računa kao dokaza o kupovini Baš produžene garancije, da li postoji još nešto od dokumentacije što potvrdjuje moju kupovinu?

Da, kupovina Baš produžene garancij je praćena potpisivanjem Ugovora između BG Elektronik Servisnog centra i kupca Baš produžene garancije. Ugovor sadrži plaćenu maloprodajnu cenu uređaja, model i serijski broj uređaja za koji se kupuje Baš produžena garancija, datum otpočinjanja i period trajanja Baš produžene garancije, kao i cenu usluge Baš produžene garancije.

Koliko košta Baš produžena garancija?

Cenu Baš produžene garancije za Vaš uređaj možete proveriti na našem web portaku, upisivanjem tačne maloprodajne cene uređaja ili pozivom našeg call centra na broj 011/208-66-66 ili mailom na garancija@bgelektronik.com